Verslag bijzondere bestuursvergadering BPBO met ExTH

06-09-2019

Vrijdag 6 september heeft het bestuur van de BPBO een extra lange bestuursvergadering gehad bij Jeugdboa.nl te Nieuwegein. Jeugdboa.nl is lid van de BPBO en Winny van der Wal (directielid Jeugdboa.nl) is sinds kort bestuurslid. De vergadering duurde langer dan normaal, omdat de heer Rob Broeckman, de nieuwe manager van ExTH, kennis kwam maken met de BPBO. Hij kwam samen met zijn ambtelijk secretaris, Ery van Bladel, naar Nieuwegein en nam ruim de tijd om het gesprek aan te gaan.

Voorzitter Arjen Schellingerhout heeft verklaard met welke ketenpartners de BPBO regelmatig aan tafel zit voor overleg over de ontwikkelingen in de branche, welke werkgroepen er binnen de BPBO actief zijn (opleidingen en eindtermen) en welk deel van de particuliere markters zich door de BPBO ziet.


Een groot aantal onderwerpen wordt besproken, waaronder de communicatie met ExTH, het al dan niet gebruikt van een PDA bij praktijkexamens, de examenresultaten, de eindtermen en de klachten en ervaringen.

Dhr. Broeckman heeft duidelijk gemaakt welke ontwikkelingen er bij ExTH spelen en vooral helder uitgelegd waar ExTH tegen aanloopt bij het ontwikkelen van examens. Dat de algemene beeldvorming over ExTH niet altijd positief is, trekt hij zich duidelijk aan. Hij gaf ook aan dat wij als opleiders daar ook een rol in kunnen spelen. Dat is een aandachtspunt waar wij mee aan de slag moeten.

We kijken terug op een goed gesprek en hebben erkend dat we wederzijds belang hebben bij een directe en open communicatie. Het streven is om een ​​aantal keren per jaar een overleg in de plannen.

Daarmee zijn natuurlijk niet alle zaken direct opgelost maar er is een frisse nieuwe start gemaakt voor een betere samenwerking en dat is zeer waardevol.

Bestuursvergadering

Na het vertrek van Rob Broeckman en Ery van Bladel heeft het bestuur de vergadering voortgezet.

Na het vertrek van Dick Haartsen, die van zijn welverdiende pensioen is gaan genieten, is het tijd om de verschillende genomen binnen het bestuur te verdelen. De BPBO is ambitieus en al het werk moet naast ieders reguliere drukke baan worden gedaan.

Het beheer van de website, communicatie naar andere leden, contacten met ZZP-ers, de ketenpartners en de werkgroepen Opleidingsontwikkeling en Eindtermen. De taken zijn onderling opnieuw verdeeld.

Verder zijn voorbereidingen getroffen voor de volgende themabijeenkomst die voor 19 november aanstaande op de planning staat. Deze bijeenkomst is het vervolg op de bijeenkomst die wij vorig jaar hebben georganiseerd, waarbij de samenwerking tussen de BPBO en de ROC's centraal stond.

Doel van komende bijeenkomst is het delen van kennis. Jeugdboa.nl en de SPV zullen een korte workshop geven over jeugd en de Drank- en Horecawet.

Vervolgens zijn de afspraken met de verschillende ketenpartners besproken (oa MBO-raad, Ministerie van Justitie en Veiligheid, BOA acp, Ingrado en de VNG) en de ontwikkelingen binnen de twee werkgroepen die zijn opgezet.

De actielijst is doorlopen, aangevuld en bijgewerkt. De volgende bestuursvergadering is gepland op 7 november 2019.