Belangenvereniging Particuliere Boa Opleiders

De Belangenvereniging Particuliere Boa Opleiders (BPBO) behartigt de belangen van alle particuliere opleiders in het werkveld toezicht en handhaving. Zowel ZZP’ers als particuliere opleidingsbureaus kunnen lid worden van de BPBO.

Wat kunnen wij voor u betekenen?

Wij zijn een vereniging voor en door leden. Als lid van de BPBO:

 • bent u altijd op de hoogte van de actuele wetgeving in de examens;
 • kunt u zitting nemen in diverse werkgroepen;
 • heeft u toegang tot een breed netwerk van Boa-opleiders;
 • bent u direct op de hoogte van ontwikkelingen in toezicht en handhaving;
 • denkt u mee en geeft u input zodat wij deze kunnen delen met ketenpartners;
 • kunt u uw stem laten horen.

Wie zijn de ketenpartners?

Als belangenvereniging zijn wij intermediair tussen onze leden en de ketenpartners, zoals:

 • Ministerie van Justitie en Veiligheid
 • Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
 • Justitiële uitvoeringsdienst Toetsing, Integriteit en Screening (Justis)
 • Exameninstelling Toezicht en Handhaving (ExTH)
 • Centraal Instituut voor Toetsontwikkeling (CITO)
 • Politieacademie
 • Het Boa-platform
 • Ingrado
 • Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG)
 • Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid (CCV)
 • Boa ACP