Bewijs van deelname t.b.v. de seniorenontheffing BOA

26-03-2018

Vanuit Dienst Justis is het verzoek binnengekomen om onderstaand bericht bekend te maken bij alle BOA opleiders in Nederland.

Per 1 januari 2016 is de zogenaamde seniorenontheffing afgeschaft. Buitengewoon opsporingsambtenaren van 60 jaar of ouder kwamen voor deze ontheffing in aanmerking en hoefden dientengevolge geen examen meer te doen voor hun boa-opleiding / cursus van phb-modules. De betreffende opleiding / cursus van modules moeten overigens wel nog steeds met getoonde inzet worden gevolgd. De ontheffing werd vastgesteld naar aanleiding van een aanvraag tot verlenging van een geldige akte van opsporingsbevoegdheid. Zowel de nieuwe akte als de ontheffing zijn verleend voor de duur van vijf jaar.

Omdat de pensioengerechtigde leeftijd wordt verhoogd naar 67 jaar, kan het voorkomen dat er boa's zijn die nog éénmaal hun akte van opsporingsbevoegdheid moeten verlengen. Bij deze aanvraag om verlenging wordt de boa aan dat hij op grond van de verstrekte seniorenontheffing in de afgelopen vijf jaar met getoonde inzet heeft deelgenomen aan de boa-opleiding / cursus van phb-modules getoond. De boa kan dit aantonen door een deelnamebewijs van de gevolgde opleiding / cursus / modules te overleggen.

Justis, de screeningsautoriteit van het ministerie van Justitie en Veiligheid, is de instantie die aktes van opsporingsbevoegdheid verleend. De opleiding / cursus van modules verzorgen voor buitengewoon opsporingsambtenaren, om aan boa's met een seniorenontheffing een bewijs van deelname mee te geven. Opdat de boa bij verlenging van zijn akte, kan aantonen dat hij de betreffende opleiding / cursus / modules wel heeft gevolgd.