Themabijeenkomst 'Opleiden in de toekomst'

14-03-2018

Dinsdag 13 maart jongstleden is in IJsselstaete in IJsselstein de eerste themabijeenkomst gehouden van de Belangenvereniging Particuliere Boa Opleiders (BPBO). Thema van deze bijeenkomst was 'Opleiden in de toekomst'. Door verschillende sprekers werd een blik in de toekomst gegeven voor zowel het opleiden als het examineren.

Opening door voorzitter

De middag werd geopend door voorzitter Dick Haartsen. Hij vertelde in de korte welke activiteiten het bestuur van de BPBO de laatste maanden had. Zo zijn er gesprekken geweest met het Ministerie van Justitie en Veiligheid, hebben we kennis gemaakt met het bestuur van ExTH, hebben we contact gelegd met het ROC Midden Nederland, een gesprek gevoerd met de Politieacademie over de RTGB en hebben we contact met het BOA-platform .

Een nieuwe lente

De eerste gastspreker van deze middag was Thijs van Zundert van A New Spring uit Rotterdam. Door middel van een interactieve presentatie nam Thijs ons samen met Ger Driessen, innovatieleider leren bij A New Spring, mee in de toekomst van opleiden en leren. Er zijn op dit moment 3 trends te onderscheiden. Mobiliteit door WiFi en Apps alles altijd en overal beschikbaar, kunstmatige intelligentie waarbij technologie wordt genomen van de mens zal overnemen en personaliseren waarbij programma's gegevens van de gebruiker verzamelen om voor die persoon op het juiste moment de juiste informatie aan te kunnen bieden. Deze trends ontstaan ​​door onder andere de steeds verder gaande digitalisering. Thijs deelde de visie die A New Spring heeft over opleiden in de toekomst waarbij het belangrijk is om het oude en het nieuwe te combineren.

ExTH

De tweede gastspreker was Hester Brenninkmeijer, manager bij ExTH Amersfoort. Hester gaf haar presentatie uitleg over de ontwikkelingen bij ExTH op het gebied van examineren. Als examenleverancier voor de branche is de detectie van examenfraude een belangrijk onderwerp. ExTH heeft een programma ontwikkeld waarbij examenfraude kan worden opgespoord. Verdere ontwikkelingen op het gebied van examineren is het keuze onderdeel van de PHB Domein I. De kandidaat kan zelf een module kiezen: Dienstverlening en Calamiteiten, Cameratoezicht van Drank- en Horecawet. De verwachting is dat er ook komend jaar ook Bestuurlijke handhaving aan wordt toegevoegd. Door het toevoegen van deze modules kan een handhaver zijn kennis verbreden of verdiepen. Hester besprak verder nog de ontwikkelingen op het gebied van examineren waarbij de vraag naar tijd en locatie onafhankelijk examineren steeds groter wordt, het vermeend Proctoring. ExTH volgt deze ontwikkelingen op de voet en geeft aan dat deze manier van examentoezicht voor de theorie examens een goed alternatief zou kunnen zijn.

Leden

Onder het genot van een broodje luisterden de leden, aspirant-leden en vertegenwoordigers van de ketenpartners naar de sprekers en werden er vele vragen gesteld. Voorzitter Dick Haartsen sloot de geslaagde en goed bezochte middag / avond af. Leden maken deel uit van het groeiende netwerk van de BPBO. De BPBO maakt zich sterk voor de belangen van al haar leden. Het lidmaatschap BPBO kost € 120,00 per jaar. Meer informatie over de BPBO: www.BPBO.nl