Kort verslag bestuursvergadering 25 september jl.

25-09-2020

Afgelopen vrijdag hebben wij als bestuur onze via Teams gehouden, ieder vanuit zijn / haar werkplek of vanuit huis kon op deze manier veilig vergaderen. We hebben veel zaken besproken zoals de bezoeken die onze bestuursleden hebben afgelegd bij de verschillende ketenpartners. Nuttige gesprekken waarbij we op de hoogte blijven van wat er speelt in de markt zodat wij dat weer met jullie, onze leden kunnen delen.

Kwaliteit
verschillende partijen krijgen wij de vraag van wij na kunnen denken over hoe de kwaliteit zouden kunnen borgen zodat er minder verschil is in kwaliteit van boa opleidingen. Wij hebben een projectteam samengesteld dat zich gaat buigen over deze vraag.Het doel: iets ontwikkelen voor opleiders, docenten en trainers waarmee kan worden aangetoond dat zij voldoen aan een nader te bepalen kwaliteitsnorm. Dat heeft onder andere als meerwaarde dat opdrachtgevers de garantie hebben dat de opleider waarmee zij zakendoen goed getrainde docenten inzet die niet alleen op het gebied van handhaving maar ook op het gebied van pedagogiek en didactiek weten waar ze over praten. 
Om zo'n kwaliteitsnorm vorm te geven gaat de projectgroep aan de slag met de kwaliteitscriteria en de planning. Het is een flinke klus maar wij denken dat onze leden er veel baat bij kunnen hebben en het bij zal dragen aan een verdere professionalisering van opleiders. Wij hopen op onze Algemene Ledenvergadering op 10 november aanstaande jullie meer informatie te geven.