Kort verslag bestuursvergadering 26 februari jl.

10-03-2021

Op vrijdag 26 februari hebben wij als bestuur een bestuursvergadering via MS Teams gehad. Er is een blik terug geworpen op het afgelopen jaar en in het bijzonder de Algemene Ledenvergadering van 10 november waar wij als bestuur zeer verheugd waren over de online aanwezigheid van bijna al onze leden! Tijdens de ALV wordt er een update gegeven aan de leden over de ontwikkeling van het keurmerk om de kwaliteit van de Boa opleiders beter te kunnen borgen. Tevens is aan de orde gekomen dat de termijn van een aantal bestuursleden, te weten Arjen, Richard, Bert Danielle en Marleen, zal verlopen. Zij staan ‚Äč‚Äčallen open voor een nieuwe bestuursperiode en tijdens de eerstvolgende ALV zal deze herbenoeming opgepakt worden.

Met de start van een nieuw jaar is er natuurlijk ook een blik vooruit geworpen en zijn de doelen voor 2021 gesteld. Hoog op de prioriteitenlijst staat hierbij natuurlijk de inrichting en implementatie van het BPBO-keurmerk. Inmiddels zijn de voorbereidingen in volle gang en begint een en ander steeds meer vorm te krijgen. Tijdens de eerstvolgende ALV die gepland staat voor dinsdag 30 maart zal hier meer toelichting op gegeven worden. Wij kijken uit naar jullie aanwezigheid op 30 maart.