Richtlijnen klassikale opleidingen

16-05-2020

Diverse opleiders hebben het voornemen om vanaf 2 juni 2020 de klassikale opleidingen weer op te starten. Als belangenvereniging hebben we daarom een aantal richtlijnen opgesteld waarmee de opleidingen op een verantwoorde en veilige wijze kunnen worden uitgevoerd.

Deze richtlijnen zien er als volg uit:

  • Bij het verzorgen van klassikale opleidingen worden de (reeds bekende) RIVM richtlijnen gehanteerd als uitgangspunt voor het plannen en uitvoeren van klassikale bijeenkomsten.
  • De cursusruimte is voldoende ruim om cursisten minimaal op 1,5 meter afstand van elkaar plaats te laten nemen.
  • Er zijn duidelijke looproutes zodat cursisten altijd voldoende afstand kunnen bewaren.
  • Gebruik van toiletten is zo veilig mogelijk gemaakt door duidelijk aangegeven looproutes, voldoende desinfecterende zeep en regelmatige schoonmaakmomenten.
  • De lunch wordt door middel van lunchpakketten verzorgd, zo kunnen cursisten op gepaste afstand van elkaar lunchen zonder met andere groepen in contact te komen.
  • Bij training met rollenspellen moet naast de benodigde ruimte per cursist een extra ruimte van minimaal 15 m2 beschikbaar zijn in de cursusruimte voor het rollenspel.

De docenten hebben een proactieve rol als het gaat om deze veiligheidsmaatregelen. Daarbij kan gedacht worden aan:

  • Het geven van een duidelijke instructie omtrent deze maatregelen aan het begin van de cursus(dag).
  • Het aanspreken van cursisten op het niet naleven van de veiligheidsmaatregelen.
  • Het verwijderen van cursisten van de opleiding indien dit voor de veiligheid nodig geacht wordt.
  • Het contact opnemen met verantwoordelijke zodra de maatregelen op de locatie niet voldoende zijn.

Communiceer vooraf naar cursisten, docenten en opdrachtgevers deze maatregelen en het belang van serieuze naleving!