Kort verslag bestuursvergadering 11 augustus jl.

12-08-2021

Na vele bestuursvergaderingen via MS-Teams de afgelopen tijd, was op woensdag 11 augustus eindelijk zover en konden we elkaar als bestuur fysiek treffen in Maartensdijk voor de bestuursvergadering. Ontzettend fijn om elkaar weer even in levende lijve te zien en even 'gewoon' bij te kunnen praten! Tijdens de bestuursvergadering is een terugblik gedaan op het afgelopen half jaar en zijn de meest recente ontwikkelingen met elkaar besproken. De gestelde doelen voor 2021 zijn aan bod gekomen en de contacten met de ketenpartners zijn besproken. Uiteraard zijn de ontwikkeling en voorbereiding op de implementatie van het BPBO-keurmerk tevens aan bod gekomen, deze is immers in volle gang. Spoedig zullen wij eenieder informeren over de concrete invulling van dit keurmerk en hetgeen er aan zit te komen.