Bijeenkomst ExTH | Roadmap 2023

03-02-2022

Op vrijdag 14 januari heeft er op verzoek van ExTH een vergadering via MsTeams plaatsgevonden met ExTH en alle opleiders die aangesloten zijn bij de BPBO. Tijdens deze vergadering is aandacht geschonken aan de Roadmap 2023 waarvan de eerste opzet gepresenteerd is door ExTH. Deze roadmap is vastgesteld door o.a. het Ministerie van Veiligheid & Justitie en ExTH. Als opleiders is het belangrijk om ons te laten informeren over de wijzigingen en ons hierop voor te bereiden zodat wij er klaar voor zijn als dit in 2023 ingevoerd wordt.

Met ingang van 2023 zal de BOA Basisbekwaamheid zich gaan richten op de wettelijke kaders, sanctionerend optreden, omgaan met weerstand en het digitaal proces-verbaal. De hercertificering van de BOA Basisbekwaamheid zal een domein-specifieke invulling krijgen met inachtneming van de exameneisen. De permanente her- en bijscholing zal wederom bestaan uit een viertal modules:

  1. Bevoegdheden/domein specifieke wet- en regelgeving, strafrecht en strafvordering
  2. Mondelinge vaardigheden
  3. Schriftelijke vaardigheden
  4. Verdieping op functie inhoud (opleidingen onder auspiciën van ExTH)

Dit kalenderjaar worden de voorbereidingen getroffen op de implementatie van het nieuwe stelsel. In maart vindt er een vervolgbijeenkomst plaats met de opleiders waarin de concept toetsmatrijzen besproken worden. In juli worden de definitieve matrijzen gepresenteerd en in het najaar zal er een pilot plaatsvinden. Ook is de opleiders gevraagd om ideeën voor wat betreft opleidingen die ExTH zou kunnen accrediteren als vierde PHB-module. Het bestuur van de BPBO ontvangt jullie ideeën graag en zal ExTH hierover informeren. Uiteraard houden we jullie op de hoogte over de verdere ontwikkelingen.