Kort verslag bestuursvergadering 7 november jl.

11-11-2019

Het bericht dat de heer Rob Broeckman zijn taak als manager bij ExTH heeft neergelegd heeft als gevolg dat het BPBO opnieuw aan de slag moet met de samenwerking met ExTH. Wij willen zo snel mogelijk kennismaken met de nieuwe manager. Daarnaast zijn we druk bezig met een plan van aanpak te ontwikkelen voor 2020 rondom het verbeteren van de samenwerking tussen ExTH en opleiders.

De themabijeenkomst die gepland staat voor 19 november aanstaande gaat niet door, er waren te weinig mensen die op this datum kunnen. Het is de bedoeling dat we op 17 maart 2020 eerst een algemene ledenvergadering hebben en aansluitend de themabijeenkomst met de ROC's. U ontvangt daar een nieuwe uitnodiging voor.

Wij waren aanwezig bij de opleidersbijeenkomst georganiseerd door ExTH afgelopen dinsdag 5 november. Het was een druk bezochte bijeenkomst waar veel informatie wordt gedeeld.

Nieuws vanuit onze werkgroep Opleidingsontwikkeling: de werkgroep is onlangs weer bijeengekomen en zijn nu bezig met het uitzetten van een stappenplan om de Top-module Communicatie steeds concreter te maken. Verwachting is dat in januari 2020 meer nieuws te melden is.

De actielijst is doorgelopen, aangevuld en bijgewerkt. De volgende bestuursvergadering is gepland op 14 februari 2020.