Kennismakingsbijeenkomst bestuur ExTH

17-01-2018

Half januari is er een bekwaamheid van het bestuur van het BPBO, Bert van Doorn, Dick Haartsen en Arjen Schellingerhout, een kennismakingsgesprek gehad met het bestuur van ExTH. Namens het bestuur van ExTH was de heer Ruud van Diemen (tevens directeur ROC Midden Nederland) aanwezig en hij werd vergezeld door Hester Brenninkmeijer (manager ExTH). Doel van het bezoek was de BPBO voor het stellen en aandacht voor vragen voor de zaken waar wij als opleiders tegenaan lopen in de samenwerking met ExTH.

We hebben uitgelegd waarom de BPBO is opgericht en welke onderwerpen wij als vereniging op gaan pakken. Een van die doelen is het verbeteren van de samenwerking en het versterken van elkaars organisatie. Een voor ons belangrijke punt is een mogelijke vertegenwoordiging van de BPBO in de examencommissie. Vooralsnog is ExTH hier echter terughoudend in.

We hebben onze wens besproken om in ieder geval mee te willen denken over de eindtermen van de verschillende examens. Wij zijn van mening dat wij daar een waardevolle bijdrage kunnen leveren en de kwaliteit kunnen verbeteren. ExTH gaat dit terugkoppelen naar het bestuur en kijken naar de mogelijkheden om een ​​rechtstreeks verbinding te maken tussen de examencommissies en de BPBO. Verder zullen we de examencommissies een keer uitnodigen voor een gesprek.

Ruud van Diemen had veel interesse in contacten die de BPBO op dit moment heeft met de verschillende ketenpartners. En wat onze contacten zijn met de ROC's en de SBB (Samenwerkingsorganisatie Beroepsonderwijs Bedrijfsleven). De SBB is onder andere belast met het ontwikkelen van kwalificatiedossiers voor het beroepsonderwijs. ExTH gaat de BPBO daar introduceren.

Het was goed om kennis te maken met het bestuur en er zijn wat voorzichtige stappen gezet die hopelijk resultaat in een betere samenwerking.

Mocht u als opleider geen vragen of opmerkingen hebben mail dan dan naar: info@bpbo.nl

Uw input wordt zeer gewaardeerd!