Themabijeenkomst met ROC's en particuliere BOA opleiders geslaagd

01-10-2018

Op 18 september jongstleden organiseerde de BPBO een themabijeenkomst voor haar leden en geïnteresseerden waar het Samenwerken met de ROC's centraal stond. De bijeenkomst werd gehouden in de sfeervolle pand van de SPV te Vaassen.

De avond begon met een brainstormsessie over gastlessen en expertise uitwisseling. Het CCV is bezig met het opzetten van een landelijk BOA expertisecentrum voor alle domeinen. Kennisdeling is een van de speerpunten. Van zowel de deelnemers van de verschillende ROC's als van de particuliere opleiders zijn er een heleboel ideeën uitgewisseld die over kennisdelen, examens, kwaliteit van docenten en meegewerkt. Er zijn voldoende raakvlakken om daar in de toekomst mee aan de slag te gaan.

Vervolgens werden er twee subgroepen gevormd. In de ene subgroep gaat het over de toekomst van de BOA en in de andere subgroep over de uitdagingen bij de examinering bij ExTH.

In de subgroep van de toekomst van de BOA: de BOA 2.0 genaamd, was het uitgangspunt: een leven lang leren. De BOA 2.0 is goed opgeleid, staat positief in het leven, kijkt naar veranderingen in de maatschappij en wordt bereid om daar vanuit zichzelf extra kennis en vaardigheden voor (bij) te leren. Denk daarbij bijvoorbeeld aan ondermijning, jeugd BOA, bestuurlijke handhaving van een topmodule communicatie waarbij het communiceren via sociale media zeker niet mag ontbreken. Ook incidentmanagement kan een zeer waardevolle opleiding zijn aangezien het vaak BOA's zijn die als eerste ter plaatse zijn bij een incident. Het scholen van de BOA kan op verschillende manieren en ook de ROC's volgen deze ontwikkelingen en proberen (onderdelen) daarvan in hun MBO opleiding te verwerken.

In de andere subgroep ging het over de uitdagingen over de examinering bij ExTH. Het blijkt dat zowel de ROC's als de particuliere BOA opleiders regelmatig tegen dezelfde problematiek aanlopen. Door de krachten te bundelen en vooral de kennis om te delen proberen we de dialoog met ExTH op gang te houden.

Aan het einde van de zeer geslaagde en goed bezochte avond was de conclusie dat het een goede zaak is dat de ROC's en de particuliere BOA opleiders elkaar op deze manier ontmoeten en kennis en ervaringen uitwisselen. Met de speerpunten uit de brainstormsessie gaat de BPBO aan de slag, om een ​​waardevolle bijdrage te kunnen leveren aan de ontwikkelingen op het gebied van onderwijs voor de BOA. Een nieuwe ontmoeting wordt voor volgend jaar in de agenda meegenomen.

Wilt u een keer een bijeenkomst bijwonen? Dat kan. Meldt u zich aan via info@BPBO.nl en wij sturen u een uitnodiging voor de eerstvolgende bijeenkomst. Kijk ook eens op www.bpbo.nl de website van de Belangenvereniging Particuliere Boa Opleiders.