Tien gemeenten gezocht voor pilot handreiking handhaving DHW

02-12-2020

Het Trimbos-instituut zoekt tien Nederlandse gemeenten die aan de slag willen met het verbeteren van de naleving van de Drank- en Horecawet (DHW). Vijf gemeenten richten zich op het onderwerp dronkenschap en doorschenken en vijf gemeenten richten zich op het onderwerp leeftijdsgrens. In het kader van het Nationaal Preventieakkoord start het Trimbos-instituut in samenwerking met bureau Objectief een pilottraject waarin deze gemeenten aan de slag gaan met de handreiking toezicht DHW.

 

De pilotgemeenten worden begeleid bij het ontwikkelen van een implementatieplan en vervolgens de implementatie en uitvoering van het plan. De eerste fase van de pilot staat de planontwikkeling centraal. De implementatie en uitvoering vinden in de tweede fase plaats.

 

Over de pilot

Het pilottraject loopt van november 2020 tot en met december 2021. Tijdens dit traject gaan vijf gemeenten aan de slag met het thema dronkenschap. Dit betreft het verbeteren van de naleving op het verbod om dronken personen toe te laten in een horecagelegenheid (art. 20 lid 5 DHW) en het verbod op doorschenken aan personen in kennelijke staat van dronkenschap (artikel 252 WvSr).  De vijf andere gemeenten gaan aan de slag met de naleving van de leeftijdsgrens (art. 20 lid 1 DHW). Dit gebeurt aan de hand van de handreiking toezicht DHW. De pilotgemeenten worden begeleid bij het ontwikkelen én implementeren van een implementatieplan voor één van deze twee onderwerpen.

 

Deelnemen of meer informatie?

Bent u enthousiast geworden om deel te nemen aan de pilot? Of heeft u nog vragen over de pilot? Neem dan contact op met Laura Nijkamp of kijk op de website van het Trimbos-instituut voor meer informatie.

 

Korte tekst voor tweet:

De naleving van de #DHW verbeteren? Het @Trimbos en @objectief zoeken 10 gemeenten voor een pilot #handhaving DHW. Kijk op de website van het Trimbos-instituut voor informatie en hoe u zich kunt aanmelden: https://bit.ly/32g8DNO