Kort verslag Algemene Ledenvergadering 30 maart 2021

14-04-2021

Op 30 maart heeft de Algemene ledenvergadering (ALV) plaatsgevonden via Microsoft Teams.
Tijdens deze vergadering stond de herbenoeming van een aantal bestuursleden centraal. De leden hebben ingestemd met de herbenoeming van:

  • Arjen Schellingerhout als voorzitter
  • Bert van Doorn als penningmeester
  • Marleen Bakx als secretaris
  • Danielle de Weijer als bestuurslid
  • Richard de Wit als bestuurslid

Alle bestuursleden willen de leden bedanken voor het in hen vertrouwen en zien de nieuwe bestuurstermijn met veel enthousiasme tegemoet.

Tevens is tijdens de vergadering aandacht geschonken aan de huidige stand van zaken omtrent de ontwikkeling van het BPBO-keurmerk en heeft het bestuur haar doelen voor 2021 gepresenteerd.

De eerstvolgende Algemene ledenvergadering zal in het najaar van 2021 plaatsvinden waar wederom verslag van zal worden uitgebracht.