BPBO stuurt ‘Brandbrief’ naar het ministerie van Justitie en Veiligheid over examinering buitengewoon opsporingsambtenaren

19-11-2018

De afgelopen jaren heeft de BPBO meerdere pogingen gedaan in overleg met examenbureau ExTH en het bestuur van ExTH tot oplossingen om te komen over diverse onderwerpen die betrekking hebben op de examinering van buitengewoon opsporingsambtenaren, de communicatie aangetekende, juridische onjuistheden in examens en de bende van zaken bij ExTH. Dat heeft niet tot een bevredigend resultaat geleid.

De BPBO heeft daarom op 19 november jongstleden een brandbrief geschreven naar de waarnemend directeur Directie Rechtsherstel van het ministerie van Justitie en Veiligheid. Het ministerie heeft ExTH de regie gegeven over de inhoud en de uitvoering van de examens. Aangezien wij bij ExTH geen gehoor vinden voor alle problematiek, waar de examenkandidaten vervolgens de dupe van zijn, hebben wij deze stap gezet.

Onze bezwaren zijn onder andere:

  • Onduidelijke / juridisch onjuiste eindtermen en moeizame communicatie betrokken;
  • Eindtermen worden laat of zelfs met terugwerkende kracht gepubliceerd;
  • Mogelijke willekeur bij het examineren en / of incompetente examinatoren;
  • Gebrek aan integriteit bij de behandeling van bezwaar- en beroepschriften;
  • Enzovoort.

De BPBO is van mening dat alleen klagen over zaken niet werkt, en wij hebben dan ook beoefend gekeken van wij oplossingen en adviezen kunnen aandragen die het negatieve imago en de weerstand die ontstaan ​​is ontstaan ​​binnen de 'BOA-wereld' kunnen verbeteren.

In het document dat in totaal dertien pagina's telt, heeft de BPBO alle genoemde bezwaren volledig onderbouwd met concrete voorbeelden en draagt ​​zij gemotiveerde aanbevelingen ter verbetering van de situatie.

De brief is opgesteld namens de leden van de BPBO en diverse partijen die ons standpunt onderschrijven. Onder andere de BOA-ACP en verschillende grote en kleine gemeenten steunen dit initiatief.

Bent u nieuwsgierig naar wat de BPBO voor u kan uitvoeren, neem dan contact met ons op van woon eens een bijeenkomst bij.