Kennismakingsbijeenkomst Belangenvereniging Particuliere Boa Opleiders positief ontvangen

30-09-2017

Zaterdag 30 september jongstleden is in IJsselstaete in IJsselstein een kennismakingsbijeenkomst gehouden voor particuliere opleiders en ketenpartners op het gebied van toezicht en handhaving. De belangenvereniging (BPBO), opgericht op 12 april 2017, heeft als doel het bundelen en delen van kennis en ervaring op het gebied van opleiden, her- en bijscholen, trainen en examineren van buitengewoon opsporingsambtenaren. Daarnaast gaat de BPBO actief in gesprek met de verschillende ketenpartners.

Ontstaan ​​BPBO

Initiatief voor het oprichten van de BPBO is ontstaan ​​vanuit het Platform Particuliere Opleiders. Dit platform kwam regelmatig bijeen bij ExTH in Amersfoort om gezamenlijke input te leveren voor de bijeenkomsten van de examencommissies van oa de Basisbekwaamheid Boa en de Permanente Her- en Bijscholing van de verschillende Domeinen.

Opening door Jaco van Hoorn

De kennismakingsbijeenkomst werd geopend door de heer Jaco van Hoorn van Politie Nederland. Jacco van Hoorn geeft een goede zaak om de samenwerking op te zoeken met de verschillende partijen die werkzaam zijn op het gebied van toezicht en handhaving in de openbare ruimte. De inzetbaarheid van Boa's richt zich vooral op de leefbaarheid in de openbare ruimte. Gezien de snelle veranderingen in de maatschappij is een goede aansluiting van actuele kennis en vaardigheden voor Boa's erg belangrijk.

Samenwerking ketenpartners

De BPBO heeft intussen verschillende contacten gelegd met onder andere Ministerie van Justitie en Veiligheid, het Boa-platform, verschillende ROC's, ExTH en de Politieacademie. Gezamenlijk wordt er met de leden van de BPBO gekeken hoe mannen elkaar kunnen versterken door het vormen van werkgroepen op het gebied van lesmateriaal, pedagogisch / didactische vaardigheden voor docenten en trainers, nieuwe ontwikkelingen in de markt, enz. Daarnaast het geven van gastlessen en het organiseren van themabijeenkomsten. Gesprekken met de ketenpartners en andere belanghebbenden komen ten goede aan de verdere ontwikkeling van de diverse opleidingen om bredere inzetbaarheid, duurzaamheid en doorstromingsmogelijkheden te worden gewaarborgd.

Lidmaatschap

Leden maken deel uit van het groeiende netwerk van de BPBO. De BPBO zit met regelmaat aan tafel bij de verschillende ketenpartners en maakt zich sterk voor de belangen van haar leden. Op deze manier kan de BPBO als vereniging zo effectief mogelijk de ontwikkelingen blijven volgen en ook voor de ketenpartners als centraal aanspreekpunt fungeren op het gebied van toezicht en handhaving. Het lidmaatschap BPBO kost € 120,00 per jaar. Meer informatie over de BPBO: www.BPBO.nl